HELHET

Publishing Farm tar et sikkert grep om våre oppdragsgiveres formidlingsbehov.

I produksjonen av publikasjonener tar vi oss av tekstproduksjon, fotografering og formgivning. Produksjonene kompletteres ofte med trykt studiemateriale, nyhetsbrev og annonser, eller materiale for web eller film.

Vi hjelper oppdragsgiveren med å finne den mest hensiksmessige måten å kommunisere på. Enten det er nye forskningsresultater som skal formidles på en lett forståelig måte, det er nye organisasjonsstrategier som skal nå så mange som mulig eller det gode eksempelet skal løftes fram.

Resultatet lander på nettet. Det vises på film. Eller det kommer med bud fra trykkeriet.