Berit Metlid

Mangeårig skrivende- og fotograferende journalist som også kan formgivning. 

Akademisk skolert i landbruk komplettert med utdanning i journalistikk, fotografi og grafisk design.


 
Berit liker å gå rett på sak. Gjøre et budskap enkelt å forstå og sette det inn i en hverdagslig sammenheng. Hun tror på gjenkjennelse og identifikasjon.

Berit har et direkte og personlig språk, et sikkert øye for form og farge, og er detaljorientert. Hun nøyer seg ikke før helheten sitter.

Berit er norsk.