INFO

Publishing Farm er et journalistbyrå med matproduksjon og miljø som spesialområder. 

Vi produserer trykkferdige publikasjoner som fagtidsskrifter, faktabøker, informasjonsbrosjyrer og studiemateriale.
 
Vi utfører også enkeltreportasjer for trykte publikasjoner, nettet og film.
 
Publishing Farm arbeider med redaksjonell kommunikasjon. Vi velger tekster, bilder og illustrasjoner med omhu. Vi bygger opp og bryter ned tekster for å gjøre innholdet mer tilgjengelig. Vi arbeider nøye med titler, ingresser, bildebruk, bildetekster, mellomtitler og andre detaljer som løfter helheten.

Selv det komplekse kan gjøres enkelt.