HELHET

Publishing Farm tar ett säkert grepp om våra uppdragsgivares informationsbehov.

I produktionen av publikationer tar vi hand om textproduktion, fotografering och formgivning. Produktionerna kompletteras ofta med tryckta studiematerial, nyhetsbrev och annonser, eller material för webb och film.

Vi hjälper uppdragsgivaren med att hitta den mest lämpliga metoden att kommunicera på. Oavsett om det är nya forskningsresultat som ska förmedlas på ett lättförståeligt sätt, det är nya organisationsstrategier som ska nå så många som möjligt eller det goda exemplet som ska lyftas fram.

Resultatet landar på webben. Det visas på film. Eller det kommer med bud från tryckeriet.