FORM

Formen ska hjälpa ögat att hitta vägen till innehållet. Formgivningen ska lyfta fram innehållet och göra det attraktivt och tydligt.

När Publishing Farm tar helhetsgrepp om text, bilder och formgivning, låter vi innehåll och form samspela. Antingen i linje med uppdragsgivarens grafiska profil, eller så letar vi oss fram till ett eget visuellt uttryck.

Tillsammans skapar form och innehåll förstaintrycket och banar väg för det som är själva budskapet.

Förstaintrycket är viktigt. Och ofta får du bara en chans.